rozenica
 Normalna roženica (levo) in keratokonus (desno)

Keratokonus je degenerativna nevnetna očesna bolezen, za katero je značilno bočenje in tanjšanje roženice v obliki stožca (konusa). 

Tipično se pojavi v prvih dveh desetletjih življenja in lahko močno vpliva na vidno ostrino. Pogostost keratokonusa v populaciji je ocenjena na 1 na 500 do 1 na 2000 ljudi. 

Bolezen se pogosteje pojavlja pri bolnikih z Downovim sindromom, bolnikih nagnjenih alergijam in atopiji, ter pri določenih rasnih skupinah (npr. Azijci). Nekatere študije kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj in napredovanje bolezni omenjajo tudi mencanje oči.

Jasnega vzroka bolezni še ne poznamo. Najverjetneje , v določenih pogojih, trenutno še neznan mehanizem sproži procese v roženici, ki povzročajo razgradnjo molekul odgovornih za biomehansko stabilnost, trdnost in obliko roženice.