1. Kdo smo?
Upravljalec osebnih podatkov strank/pacientov Irman d.o.o. ter lastnik in upravljalec spletnih mest www.irman.si, www.ocesneoperacije.si in www.okulistikairman.si:
IRMAN, trgovina, razvoj, optika d.o.o. (Irman d.o.o.)
Poslovni naslov: Savinjska cesta 2, 3310 Žalec, Slovenija
Zakonit zastopnik: Marjan Irman, direktor

2. Čemu je politika varovanja osebnih podatkov namenjena?
Namen te politike je, da pomagamo razumeti svojim strankam/pacientom, katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo in kakšne pravice imajo naše stranke/pacienti.  

3. Kdo obdeluje osebne podatke naših strank/ pacientov?
Ko se odločite stopiti v stik z nami, npr. preko povpraševanja, ali pa, ko koristite storitev v eni izmed poslovnih enot Irman d.o.o., nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov je v tem primeru Irman d.o.o.

4. Kakšne osebne podatke strank/pacientov obdelujemo?
a. Obdelava osebnih podatkov za namen zdravstvene storitve
Osebni podatki strank/pacientov Irman d.o.o. se obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe (npr. obračun, fakturiranje, uveljavljanje pravic zdravstvenega zavarovanja ipd.). Za izvedbo storitve potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka in/ali elektronski naslov ter datum rojstva. V skladu z zakonitim interesom in zakonsko obveznostjo se vodi zdravstvena kartoteka posameznika s predpisano dioptrijo, tipom predpisanega pripomočka, opravljenem posegu. V primeru koriščenja pravic iz zdravstvenega zavarovanja potrebujemo tudi številko kartice zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko v sistemu KZZ Online (Informacijski sistem neposrednega on-line dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja) obvestimo Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) o koriščenju pravic, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v skladu s koncesijo za predpis optičnih pripomočkov in koncesijo za opravljanje zdravstvenih storitev.

b. Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani www.ocesneoperacije.si in www.okulistikairman.si za druge namene
Kontaktni obrazci
Ko obiskovalci izrazijo željo za kontakt preko spletnega obrazca na spletnem mestu Irman d.o.o., zbiramo podatke, ki so prikazani v obrazcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka (in tudi naslov IP-ja obiskovalca in uporabniški niz brskalnika za pomoč pri odkrivanju neželene pošte.) Le s pomočjo teh podatkov, lahko strankam/pacientom nudimo ustrezen odgovor na njihovo povpraševanje.
Piškotki/Cookies
Naše spletne strani uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Vdelana vsebina z drugih spletnih mest
Vsebina na spletni strani www.irman.si, www.ocesneoperacije.si in www.okulistikairman.si lahko vsebuje vdelane vsebine (npr. videoposnetke, slike, članke itd.). Vdelana vsebina z drugih spletnih mest se obnaša na enak način, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto. Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke o sebi, uporabljajo piškotke, vdelajo dodatno sledenje tretji osebi in nadzirajo vašo interakcijo s to vdelano vsebino, vključno s sledenjem interakcije z vdelano vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na to spletno mesto.

5. Ali bomo osebne podatke strank/pacientov posredovali tretjim osebam?
Osebne podatke lahko posredujemo pogodbenim podjetjem oz. organizacijam, če je dostop do takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebno. Na primer za: izvedbo pogodbe, upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali izvršljivih zahtev državnih organov;  izvajanje veljavnih pogojev storitve, bodisi na podlagi zakona ali pooblastila; zaščito pred kršitvijo pravic ali varnosti Irman d.o.o. ali javnosti ter pred škodo na njihovi lastnini, kot zahteva ali dovoljuje zakonodaja.
To so druga zaupanja vredna podjetja, ki smo jim s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov naših strank (npr. računovodske storitve ipd.). Obdelovalec s katerim sodelujemo mora biti za opravljanje svoje dejavnosti registriran in zagotoviti ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu.
V izjemnih primerih lahko osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.
Drugim fizičnim ali pravnim osebam osebnih podatkov ne posredujemo, razen če stranka v to izrecno privolili.

6. Obdelava osebnih podatkov za namen statistik in analiz
Osebne podatke strank obdelujemo tudi za namene internih statistik in analiz.
V tem okviru izvajamo analize, povezane z ugotavljanjem uspešnosti obiska spletnih strani www.irman.si, www.ocesneoperacije.si in www.okulistikairman.si. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v tem primeru naš zakoniti interes, pri čemer uporabljamo najmanjši možen obseg osebnih podatkov ter si prizadevamo, da ne pride do nedovoljenega posega v interese ali temeljne pravice posameznika.
V okviru analize uporabe spletnih strani zbiramo določene podatke o obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP, prek katerega uporabnik dostopa do interneta, datum in ura, ko uporabnik dostopa do mesta, strani, ki jih obišče na spletnem mestu in spletni naslov, neposredno s katerega uporabnik pride na spletno mesto. Analizo uporabe spletnih strani opravljamo v sklopu posrednika storitev Google Analytics, Google Inc.

7. Obdobje hrambe
Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja kupo-prodajnih pogodb, hranimo deset let po opravljeni storitvi. V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00; ZZPPZ) osebnih podatkov zbranih v zdravstvenih kartotekah ni dovoljeno uničiti za časa življenja posameznika.
Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

8. Kako varujemo osebne podatke strank/pacientov Irman d.o.o.?
Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki naših strank/pacientov na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.
Irman d.o.o., kot upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov strank/pacientov obravnava osebne podatke v skladu z zahtevami zakonodaje (ZVOP-1 in GDPR).
Na spletnih straneh www.irman.si, www.ocesneoperacije.si in www.okulistikairman.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z osebnimi podatki. Spletne strani so podvržene rednemu izvajanju varnostnih posodobitev sistema in gostujejo na varnem spletnem strežniku.
K zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali krajo štejemo tudi fizično varovanje in varovanje poslovnih prostorov Irman d.o.o. z videonadzorom, s katerim so stranke/pacienti seznanjeni.

9. Pravice posameznika
Stranke/pacienti katerih osebne podatke obdeluje Irman d.o.o. imajo naslednje pravice:
- pravica do dostopa do osebnih podatkov stranke in njihovo kopiranje;
- pravica do dopolnitve ali popravkov osebnih podatkov stranke, če so ti nepopolni ali netočni;
- pravica do izbrisa osebnih podatkov stranke, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi privolitve, pa je bila privolitev preklicana in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
- pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov stranke, zlasti če se oporeka njihovi točnosti;

10. Kako uveljavljati pravico do vpogleda/popravka/prenosa/izbrisa osebnih podatkov?
Posameznik lahko za svoje osebne podatke zahteva vpogled/popravek/popoln izbris/prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev/prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja uporabe osebnih podatkov izvajala do preklica.

Zahtevo mora stranka/pacient oddati pisno preko elektronske pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., osebno na sedež podjetja: Irman d.o.o., Savinjska cesta 2, 3310 Žalec oz. poslati na dani naslov sedeža podjetja.

V skladu z ZZPPZ (Ur. l. RS, št. 65/00) osebnih podatkov zbranih v zdravstvenih kartotekah ni dovoljeno uničiti za časa življenja posameznika.

11. Kaj storiti v primeru kršenja pravic z naslova varstva osebnih podatkov?
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, http://www.ip-rs.si

12. Dodatna pojasnila
V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v Irman d.o.o., nam lahko pišete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oz. na Irman d.o.o., Savinjska cesta 2, 3310 Žalec.

13. Kontaktni podatki
Irman d.o.o., Savinjska cesta 2, 3310 Žalec, Slovenija
Tel.: 051 288 012 oz. 041 724 995
Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. Povezave
Besedilo Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko najdete na povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL